Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen 


Van harte welkom op onze site. Wij zijn het Dragersgilde van de Heilige Petrus van de Petrus Parochie in Maastricht. Onze Parochie ligt onderaan de St. Pietersberg. Deze parochie heeft een rijke historie. Wij hebben in 2004 dit Dragersgilde opgericht.  

 

 Het Dragersgilde heeft ten doel: 

De parochie en de wijk van St. Pieter uit te dragen in de parochie zelf, en het “wij” gevoel te symboliseren.

De parochie uitdragen in de stad en omgeving te midden van andere parochies.

Alles vanuit een eigen spiritualiteit van Petrus als “ mensenvisser” en als eerste herder aan wie Jezus de pastorale opdracht gaf: “ Hou je van mij? Hou dan van mensen”  “ Bemin je mij? Weid dan mijn kudde”.

Daarom naast het pure dragen van het beeld ook een groep mannen proberen te zijn die zich willen inzetten voor de mensen in de parochie en de wijk.

De eigen spiritualiteit voeden en versterken door een paar bijeenkomsten/vieringen per jaar rond Petrus (Petrusfeesten 29 juni en 18 november).

Dit dragen en begeleiden vindt plaats bij: 

Processie St. Pieter (Parochie) . 
Festiviteiten in de Parochie van St. Pieter onder en boven. 
De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. 
2de Paasdag: Sacramentsprocessie van de Basiliek van Onze lieve Vrouw ten Hemelopneming. 
De zondag na 12 mei: Stadsprocessie. 
Familiedag een zondag in November. 
Algemene ledenvergadering. 

Daarnaast kunnen nog activiteiten plaatsvinden als processies in andere parochies. Dit na een besluit van de algemene leden vergadering. Het Dragersgilde Heilige Petrus trekt maximaal 5 maal met hun beeld uit tenzij het bestuur met goedkeuring van de algemene leden vergadering anders beslist.


Het programma voor 2019 ziet er als volgt uit: 

22 april

OLV processie

19 mei

Stadsprocessie

23 juni

Processie Kanne

30 juni

Processie St. Pieter

01 september

Processie Wyck 

06 oktober

Familiedag + JaarmisStelt U onze deelname aan uw processie op prijs dan kunt U dit schriftelijk kenbaar maken bij onze secretaris. Ook mannen die zich graag bij ons gilde willen aansluiten zijn van harte welkom. 

Ik wens U veel lees en kijk plezier op onze site.        

Het bestuur