De tekst  van Tu es Petrus is gebaseerd op Mattheüs 16:18-19 

Tu es Petrus
et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam
et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.
Et tibi dabo claves regni cælorum.

Gij zijt Petrus, de steenrots,
en op deze rots zal Ik mijn Kerk bouwen

en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
En U zal ik de sleutels van het Rijk der Hemelen geven.
 

Tijdens het Hoogfeest van Petrus en Paulus (29 juni) wordt vaak het bekende "Tu es Petrus" van Lorenzo Perosi gezongen. Deze tekst is door verschillende componisten op muziek gezet.

 

 

H. Petrus, dit raam plaats ik / U tereere, opdat Gy den schat des geloofs in mijne nakomelingschap tot aan het laat ste  / nageslacht, ongeschonden mogt bewaren. / Petrus Regout. / int jaar O.H. / 1875. Glas in lood raam kerk St. Pieter boven. Glazenier Charles Nicolas. Petrus Regout is Petrus (II) Regout. Foto: Breur Henket. 


Pietro Perugino (1450 - 1523): Jezus overhandigt de sleutels aan Petrus. Fresco (335 × 550 cm) - 1481-82

Sixtijnse kapel, Vaticaanstad.